Bắc Ninh Business
Loại hình:

Kết quả 1 - 20 trong khoảng 27 doanh nghiệp trên địa bàn Phường Đồng Nguyên .

Loại hình: Công ty TNHH một thành viên
Số ĐKKD: 2300723564 - Ngày cấp: 19/04/2012
Người đại diện: NGUYỄN THỊ ĐÔNG
Địa chỉ: Đường 277, khu phố Mới , Phường Trang Hạ, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Văn phòng đại diện
Số ĐKKD: 0311491350-002 - Ngày cấp: 29/03/2012
Người đại diện: PHẠM THỊ MINH THẢO
Địa chỉ: Lô A4-6 khu công nghiệp ITĐ, Phường Trang Hạ, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Công ty TNHH một thành viên
Số ĐKKD: 2300711939 - Ngày cấp: 23/02/2012
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC ÁNH
Địa chỉ: Xóm Tây Sặt Đồng, Phường Trang Hạ, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Số ĐKKD: 2300709545 - Ngày cấp: 09/02/2012
Người đại diện: VŨ VĂN THẠO
Địa chỉ: Khu Phố Mới , Phường Trang Hạ, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Công ty TNHH một thành viên
Số ĐKKD: 2300689063 - Ngày cấp: 06/12/2011
Người đại diện: VŨ THỊ THOA
Địa chỉ: Khu phố Trang Liệt , Phường Trang Hạ, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Văn phòng đại diện
Số ĐKKD: 2300675568-002 - Ngày cấp: 20/10/2011
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HƯNG
Địa chỉ: Khu công nghiệp Dốc Sặt, Phường Trang Hạ, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Công ty TNHH một thành viên
Số ĐKKD: 2300675014 - Ngày cấp: 04/10/2011
Người đại diện: TRẦN THỊ NGA
Địa chỉ: Khu Phố Trang Liệt, Phường Trang Hạ, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Công ty TNHH một thành viên
Số ĐKKD: 2300670217 - Ngày cấp: 09/09/2011
Người đại diện: PHẠM QUANG TRUNG
Địa chỉ: Thôn Trang Liệt, Phường Trang Hạ, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Chi nhánh
Số ĐKKD: 0102086704-002 - Ngày cấp: 15/08/2011
Người đại diện: TRỊNH KIM LONG
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp Từ Sơn, Phường Trang Hạ, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Số ĐKKD: 2300622573 - Ngày cấp: 21/12/2010
Người đại diện: VŨ ĐẠI CHIẾN
Địa chỉ: Đường TS 27 Khu công nghiệp Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Công ty cổ phần
Số ĐKKD: 2300577105 - Ngày cấp: 26/10/2010
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THU
Địa chỉ: Số 16, Khu III, Vĩnh Kiều, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Công ty cổ phần
Số ĐKKD: 2300570893 - Ngày cấp: 29/09/2010
Người đại diện: NGUYỄN THANH SƠN
Địa chỉ: Khu phố Nguyễn Giáo, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Công ty cổ phần
Số ĐKKD: 2300568414 - Ngày cấp: 14/09/2010
Người đại diện: VŨ XUÂN TRUNG
Địa chỉ: Khu B, Số 89, Ngô Gia Tự, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Công ty cổ phần
Số ĐKKD: 2300565188 - Ngày cấp: 31/08/2010
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC TUẤN
Địa chỉ: Khu D, Số 89, Ngô Gia Tự, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Số ĐKKD: 2300564610 - Ngày cấp: 26/08/2010
Người đại diện: NGUYỄN BÁ TRUNG
Địa chỉ: Phố Mớ, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Số ĐKKD: 2300560630 - Ngày cấp: 30/07/2010
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HÙNG
Địa chỉ: Khu 2, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Số ĐKKD: 2300558021 - Ngày cấp: 13/07/2010
Người đại diện: NGUYỄN BÁ ĐẶNG
Địa chỉ: Ngô Gia Tự, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Công ty cổ phần
Số ĐKKD: 2300539822 - Ngày cấp: 02/04/2010
Người đại diện: TRỊNH ANH TOÀN
Địa chỉ: KCN Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Công ty cổ phần
Số ĐKKD: 2300533683 - Ngày cấp: 03/02/2010
Người đại diện: NGUYỄN VĂN BẮC
Địa chỉ: Số nhà G52, khu đô thị Đồng Nguyên, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Tình trạng: Đang hoạt động
Loại hình: Công ty cổ phần
Số ĐKKD: 2300520878 - Ngày cấp: 21/12/2009
Người đại diện: NGỤ THỊ KIM CHUNG
Địa chỉ: Trang Liệt, Phường Trang Hạ, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Tình trạng: Đang hoạt động

          Số giấy phép:154/GP - TTĐT, cấp ngày 22/8/2011

          Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

          Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Quang Thành – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

         Trụ sở: số 6 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Điện thoại: 0241.3822.569 - Email: skhdt@bacninh.gov.vn