Bắc Ninh Business
Khảo sát

Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh?Xem kết quả
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh?

Tổng số: 4183 phiếu

Du ngoạn miền quê quan họCông báo chính phủ
Lượt truy cập
5,371,664
Tóm tắt tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và một số giải pháp trong thời gian tới

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức về thị trường tài chính, bất động sản, nguy cơ lạm phát, dịch bệnh... Song được sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành TW; Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp chính quyền, sự đồng thuận cao của MTTQ và các đoàn thể, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2012 đạt nhiều kết quả tích cực ban đầu.

I. NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU

Sáu tháng đầu năm 2012, tổng GDP của tỉnh đạt 49% KH năm, tăng 12% so cùng kỳ năm 2011; trong đó, khu vực Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 56% KH năm, tăng 1,5%; Công nghiệp và xây dựng đạt 49,1%, tăng 16,7%; Dịch vụ  đạt 46%, tăng 7,5%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hoá: khu vực Công nghiệp và xây dựng chiếm 75,38%; Dịch vụ 18,13%; Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 6,49%.

Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực cụ thể như sau:

1. Sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá CĐ năm 1994 ước đạt 48,5% KH năm, tăng 34% so cùng kỳ, trong đó: khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, đóng góp lớn cho sản xuất công nghiệp.

2. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

Giá trị sản xuất ước đạt 54% KH năm, tăng 1,8% so cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân 2011 - 2012 ước 51.372 ha, trong đó, diện tích cây lúa là 36.530 ha; Cơ cấu trà, giống lúa ổn định, diện tích lúa lai chiếm 50% tổng diện tích lúa của vụ... Sản lượng lương thực có hạt ước 274.892 tấn, tăng 1,1%; năng suất lúa ước 70,5 tạ/ha, (bằng với cùng vụ năm 2011, năm có năng xuất lúa vụ xuân cao nhất).

3. Thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 47,2% KH năm, tăng 22,1% so cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp, CPI tháng 6/2012 tăng 2,3% so với tháng 12/2011.

Hoạt động ngoại thương tiếp tục phát triển, tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 55,6% KH năm, tăng 144% so với cùng kỳ; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 50% KH năm, tăng 144% (xuất siêu 795 triệu USD).

4. Đầu tư phát triển

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn giảm 12% so cùng kỳ; trong đó, vốn nhà nước tăng 3,2%; vốn ngoài nhà nước giảm 18,4%. GTSX xây dựng theo giá thực tế giảm 24% so cùng kỳ.

Hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh; môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng thứ 2 toàn quốc. Sáu tháng đầu năm, cấp mới GCNĐT cho 22 doanh nghiệp, chi nhánh, VPĐD có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổng vốn đầu tư đăng ký 166,83 triệu USD; Cấp GCNĐT mới 14 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư đăng ký 2.297,8 tỷ đồng. Cấp GCN ĐKDN 302 doanh nghiệp, 28 chi nhánh và VPĐD, tổng vốn đăng ký 2.189 tỷ đồng.

5. Thu, chi ngân sách

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 46,5% dự toán, tăng 14,8% so cùng kỳ, trong đó, thu từ các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao, tăng 100,2%. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 54% dự toán, tăng 10,5% so cùng kỳ, trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 43,6%, giảm 4,3%.

6. Lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá và các lĩnh vực xã hội khác đạt kết quả khá, trong đó: chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn có nhiều chuyển biến tiến bộ; xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt cao; hoàn thành giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,84%. Chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, công suất sử dụng giường bệnh đạt 96%. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, báo chí, phát thanh, truyền hình phong phú, tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh, đón nhận huân chương Hồ Chí Minh.

Giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm, toàn tỉnh giải quyết việc làm 13.500 lao động, đạt 50% KH năm, tăng 2,3% so cùng kỳ.

Công tác chăm sóc người có công tiếp tục thực hiện tốt. Tích cực triển khai các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

7. Hoạt động khoa học và công nghệ; Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đạt nhiều kết quả.

8. Công tác Nội chính có nhiều chuyển biến tích cực; tiếp tục thực hiện chương trình tổng thể CCTTHC, ban hành kế hoạch CCHC giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn; thống nhất quản lý mô hình một cửa liên thông hiện đại ở cấp huyện. Tiếp tục thể chế hóa trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ.

 Công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo tập trung vào các vụ việc tồn đọng, kéo dài góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội ở cơ sở; một số vụ việc phức tạp, kéo dài, vượt cấp được giải quyết dứt điểm.

An ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững; triển khai thực hiện đề án xây dựng KVPT theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW và Nghị định 152/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng KVPT tỉnh, thành vững chắc.

Thực hiện bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị và hoạt động văn hoá lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT thu được nhiều kết quả; công tác an toàn giao thông chuyển biến tích cực.

 

Đánh giá chung: với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, tập trung, kịp thời, có hiệu quả của UBND tỉnh, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012 của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực ban đầu:

(1) Tổng sản phẩm GDP đạt 49% KH năm, tăng 12% so cùng kỳ năm 2011 (cao nhất vùng Đồng bằng Sông Hồng); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hoá, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 75,38%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản còn 6,49%;

(2) Sản xuất công nghiệp trong điều kiện khó khăn vẫn duy trì tăng trưởng; tốc độ tăng trưởng ước 16,7% so cùng kỳ; GTSX tăng 34%; kim ngạch xuất khẩu tăng vượt bậc, đạt trên 5,2 tỷ USD và xuất siêu trên 795 triệu USD; chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp, CPI tháng 6 tăng 2,3 so với tháng 12/2011;

(3) Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phát triển ổn định, tiếp tục được mùa, GTSX đạt 54% KH năm, tăng 1,8% so cùng kỳ; năng xuất lúa cao, đạt 70,5% tạ/ha; 

(4) Tiếp tục thực hiện NQ 11 của Chính phủ đạt nhiều kết quả, tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ, công tác quản lý đầu tư được tăng cường; kết cấu hạ tầng quan trọng tiếp tục được ưu tiên đầu tư, nhất là giao thông, thuỷ lợi, y tế, giáo dục; đặc biệt là những nỗ lực trong thực hiện các dự án trọng điểm và chỉ khởi công mới 4 công trình;

(5) Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được chú trọng, đặc biệt là việc xử lý các vấn đề quản lý, sử dụng đất đai (quy hoạch, các dự án chậm sử dụng, đất dân cư dịch vụ…); thu gom rác thải và xử lý môi trường nông thôn…

(6) Triển khai tích cực các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; môi trường kinh doanh được cải thiện rõ rệt, chỉ số PCI (công bố ngày 23/2/2012) đứng thứ 2 toàn quốc;

(7) Hoạt động đầu tư được duy trì khá; xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, thu hút đầu tư có chọn lọc, đặc biệt ngày 23/4, tập đoàn Nokia đã tổ chức lễ khởi động dự án nhà máy sản xuất điện thoại di động tại khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh - Việt Nam;

(8) Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao tiếp tục phát triển; là tỉnh đầu tiên hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; tổ chức thành công các hoạt động, lễ mít tinh kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh (1997-2012) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh;

(9) Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, phá thành công nhiều chuyên án quan trọng; các vấn đề xã hội bức xúc được quan tâm giải quyết; có sự chỉ đạo tập trung, thực hiện phân công, phân cấp cụ thể gắn trách nhiệm, ấn định thời gian và công khai giải quyết các vụ việc; một số vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, vượt cấp được giải quyết dứt điểm; đơn thư khiếu nại, tố cáo có xu hướng giảm; trật tự an toàn giao thông chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả số vụ, số người chết, số người bị thương;

(10) Công tác chỉ đạo, điều hành kịp thời, tập trung, quyết liệt và hiệu lực, hiệu quả hơn, tiếp tục thể chế hoá trách nhiệm người đứng đầu; kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường và nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, vẫn còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế chủ yếu sau:

- Dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch cúm ở gia cầm, bệnh tai xanh ở lợn đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất nông nghiệp.

- Khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn tín dụng của doanh nghiệp còn hạn chế, sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ chậm, lượng hàng tồn kho lớn… đã ảnh hướng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp, cùng với đó là thị trường bất động sản vẫn đang đóng băng mà chưa xuất hiện dấu hiệu tích cực đã gây khó khăn cho công tác thu ngân sách, ảnh hưởng lớn đến nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

- Công tác bảo vệ và khắc phục ô nhiễm môi trường, đặc biệt ở khu vực làng nghề, khu dân cư tiếp giáp KCN, đô thị tuy có nhiều chuyển biến nhưng vẫn còn tồn tại, chưa triệt để; Tình trạng khai thác trái phép cát sỏi lòng sông vẫn còn diễn ra ở một số địa phương.

- Chất lượng đào tạo lao động còn bất cập, thiếu lao động chất lượng cao, lao động có trình độ còn hạn chế, tình trạng đình công, tự ý bỏ việc tại một số doanh nghiệp vẫn diễn ra; lao động bị mất việc làm còn nhiều (hiện còn 4.624 lao động).

- Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình còn một số hạn chế, số trẻ là con thứ 3 trở lên được sinh ra là 953 trẻ, chiếm 10% tổng số trẻ sinh ra, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cao, tỷ lệ giới tính khi sinh là 126 trai/100 gái (đứng thứ 3 toàn quốc).

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thiết thực, phù hợp, kịp thời theo Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; trong đó, đặc biệt chú ý các giải pháp giúp đỡ doanh nghiệp trong giải phóng mặt bằng, tiếp cận đất đai, vốn tín dụng, nhân lực, phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm, các thủ tục đầu tư và chính sách miễn, giảm, kéo dài thời hạn nộp thuế…

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cấu trúc nền kinh tế, đặc biệt đầu tư công theo văn bản số 01/UBND-KTTH ngày 10/01/2012 V/v thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 15/6/2012 của UBND tỉnh về tăng cường công tác giám sát đầu tư của cộng đồng… Tạo mọi điều kiện thuận lợi trên cơ sở rà soát tính khả thi thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT. Tiến hành thể chế hoá các quy định khắc phục yếu kém trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; tổng hợp và xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2013 - 2015.

3. Tập trung phát triển thị trường trong nước, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại; hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho, đổi mới hệ thống thu mua, tiêu thụ, triển khai chương trình ứng dụng Thương mại điện tử, xây dựng chuỗi cửa hàng bán lẻ tiện lợi DABACO trên địa bàn tỉnh...

4. Tập trung triển khai sản xuất vụ mùa năm 2012, vụ đông xuân năm 2012-2013 đảm bảo sản xuất đúng thời vụ và cơ cấu giống; cung ứng đủ, kịp thời, kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp. Chủ động làm tốt và đẩy mạnh công tác dự báo, cảnh báo, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai; chuẩn bị phương tiện, phương án huy động lực lượng phòng chống, khắc phục, bảo đảm an toàn, ứng phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Tăng cường kiểm tra, triển khai đồng bộ và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; khoanh vùng, khống chế và nhanh chóng dập dịch ngay khi mới phát sinh, hạn chế mức độ lây lan và thiệt hại của dịch bệnh, đặc biệt ở những vùng đã từng xuất hiện như dịch bệnh lợn tai xanh ở huyện Gia Bình, Lương Tài, Quế Võ và thành phố Bắc Ninh.

5. Thực hiện điều hành ngân sách chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật. Tích cực thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách theo Quyết định số 130/2011/QĐ-UBND ngày 20/10/2011 của UBND tỉnh. Quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp có số thu lớn theo Kết luận làm việc của các lãnh đạo tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi cho Cục Hải quan Bắc Ninh mới thành lập hoạt động hiệu quả. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất; thực hiện các biện pháp chống thất thu thuế, rà soát, thu tiền thuê đất các khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ, văn phòng thuộc các dự án đất đô thị, dân cư dịch vụ; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ở các khu đô thị, dự án nhà ở. Quản lý chặt chẽ chi tiêu công, tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm; hạn chế tối đa việc bổ sung chi thường xuyên ngoài dự toán. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý ngân sách cấp xã, tài chính thôn, khai thác các nguồn lực xã hội hoá xây dựng nông thôn mới.

6. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân và cộng đồng về sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và bảo vệ môi trường. Kiểm tra và xử lý kiên quyết các dự án sử dụng đất chậm triển khai, tập trung xử lý đất lấn chiếm, đất xen kẹp nông thôn, tích cực thực hiện cơ bản dứt điểm giao đất dân cư dịch vụ, kiểm soát thực hiện đúng quy định về khai thác và điểm tập kết cát sỏi lòng sông; Rà soát và nâng cao hiệu quả công tác thu gom và xử lý rác thải nông thôn; xây dựng lộ trình xử lý bãi rác Đồng Ngo; tập trung thu gom và xử lý rác thải tại bãi rác mới Phù Lãng - Quế Võ…

7. Đẩy mạnh, nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, khuyến khích và tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp tăng cường đầu tư chiều sâu, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tăng tỷ trọng xuất khẩu.

8. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá – xã hội, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá nghệ thuật, phát thanh truyền hình; Tiếp tục đổi mới công tác quản lý dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đảm bảo thực chất; Nâng cao công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, thực hiện nghiêm công tác y tế dự phòng, đẩy mạnh công tác truyền thông về dân số - kế hoạch hoá gia đình; Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sĩ, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách với người có công, bảo trợ và an sinh xã hội.

9. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính, tạo lập sự thông thoáng về môi trường đầu tư, tăng cường sự gắn bó giữa cơ quan nhà nước với nhân dân. Thực hiện tốt Chỉ thị số 17/CT-TU ngày 14/3/2012 của BTV Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 14/3/2012 V/v tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Kiện toàn bộ máy và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục cụ thể hoá các quy định và thực hiện nghiêm túc tiêu chuẩn, trách nhiệm và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu trên các lĩnh vực, các cấp độ lãnh đạo, cán bộ quản lý nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, quản lý và điều hành. Tích cực triển khai mô hình một cửa liên thông hiện đại ở một số sở ngành và cấp xã…

10. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra; triển khai công tác gọi công dân nhập ngũ đợt II/2012.

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm; tiếp tục tổ chức các hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; kiềm chế tai nạn giao thông; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

11. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng quy hoạch, tạo sự thống nhất giữa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất; tạo sự liên kết giữa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và với các quy hoạch vùng.

12. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách; chương trình công tác, chương trình hành động năm 2013 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ./.

1 đánh giá cho bài viết này.
Họ và tên:  (*) Email:  (*)
Mã xác nhận:  (*)   79BC2  
   
Bài viết liên quan khác:
Ngày  Tháng  Năm  

Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Ninh

Search Tìm kiếm

Nhập từ khóa tìm kiếm:Video Bắc Ninh Bắc Ninh qua Video

Bắc Ninh qua ảnh Bắc Ninh qua Ảnh

Đền Đô
KCN Tiên Sơn
Làng tranh Đông Hồ
Làng Nghề Đông Kỵ
Trung tâm Thành Phố
Chùa Dâu
Đăng ký kinh doanhHỏi đáp thủ tục hành chínhDoi thoai doanh nghiepBắc Ninh cải thiện môi trường đầu tưDanh sách đơn vị có chức năng hỗ trợ doanh nghiệp

          Số giấy phép:154/GP - TTĐT, cấp ngày 22/8/2011

          Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

          Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Quang Thành – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

         Trụ sở: số 6 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Điện thoại: 0241.3822.569 - Email: skhdt@bacninh.gov.vn