Bắc Ninh Business
Khảo sát

Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh?Xem kết quả
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh?

Tổng số: 4183 phiếu

Du ngoạn miền quê quan họCông báo chính phủ
Lượt truy cập
5,363,712
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh - Kết quả công tác quí I, nhiệm vụ công tác tháng 4 và quí II năm 2012

I. Kết quả công tác quý I năm 2012.

 Năm 2012, là năm thứ 2 và có ý nghĩa rất quan trọng thực hiện tốt các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 – 2015. Sở Kế hoạch và Đầu tư với chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư; ngay từ Quý I, đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, cụ thể

1. Công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Quý I Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện chức năng theo dõi, triển khai thực hiện những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; thực hiện Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND ngày 03/01/2012 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2012; Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh tháng 1, 2, 3 và quý I/2012; Hoàn thành giao chỉ tiêu hướng dẫn kế hoạch năm 2012 cho các Sở, Ban, Ngành, Cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố; Báo cáo, giải trình một số vấn đề liên quan đến phương án phân bổ vốn TW hỗ trợ có mục tiêu năm 2012, gửi Bộ KHĐT; Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 15 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh (1997-2012); Tiếp tục triển khai thực hiện dự án rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Dự kiến danh mục Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và kế hoạch năm 2012; Hoàn chỉnh và trình phân bổ vốn hỗ trợ mục tiêu TW; vốn ODA; Xử lý, đề nghị hủy dự toán và cho phép nộp trả tiền về NSTW thuộc tiểu dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống thủy nông Gia Thuận - dự án ADB­3; Xử lý, đề xuất điều chuyển vốn đầu tư XDCB năm 2011 đối với một số dự án thuộc ngành Nông nghiệp quản lý;

Tổ chức Hội nghị tập huấn Chỉ thị 1792 và Văn bản số 01 của UNBD tỉnh về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ, nhằm tái cấu trúc đầu tư công; Tập trung xây dựng đề án nâng cao tăng cường quản lý hiệu quả đầu tư; Xây dựng đề án kế hoạch đầu tư trung hạn. Phối hợp với Sở Tài chính bố trí phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các công trình quyết toán năm 2012; trình UBND tỉnh trình, bổ sung, ứng vốn đầu tư XDCB năm 2012 để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án quan trọng của tỉnh đồng thời phân bổ vốn trả nợ đối với những công trình XDCB đã có quyết định phê duyệt quyết toán từ 01/01/2011-31/12/2012; trình phân bổ, bố trí vốn đầu tư năm 2012 đối với một số công trình, dự án quan trọng, cấp bách theo yêu cầu của UNBD tỉnh; xử lý nguồn Ngân sách năm 2011 để thực hiện chi chuyển sang năm 2012. Thẩm tra dự toán phân bổ vốn đầu tư phát triển và vốn hỗ trợ hạ tầng nông thôn năm 2012 đối với huyện Tiên Du. Thẩm định nguồn vốn và phân bổ vốn ngân sách Nhà nước cho dự án khởi công mới cho các dự án: Trường mầm non Bình Dương, Song Giang, Gia Bình; Trường Tiểu học Thị trấn Thứa, Lương Tài.

Hoàn thiện dự thảo Đề án xác định một số chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp thực hiện mục tiêu xây dựng Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015 báo cáo UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Tham mưu UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ ưu đãi đầu tư đối với các dự án, doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2012; Báo cáo Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2006-2010 và năm 2011, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh thực hiện việc giám sát về tình hình đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tham gia các hội đồng, các Ban chỉ đạo do tỉnh, ngành thành lập.

2. Công tác thẩm định dự án, đấu thầu, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Thực hiện quản lý đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các ngành, địa phương trấn chỉnh những sai sót để khắc phục kịp thời và tháo gỡ những khó khăn vưỡng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo tiến độ dự án; xây dựng Quy chế giám sát cộng đồng đối với các công trình xây dựng cơ bản.

- Tình hình triển khai các dự án.

  Theo dõi công tác đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh; ưu tiên cho một số công trình trọng điểm cấp bách của tỉnh: QL 38, TL282 & cầu vượt sông Đuống, cải tạo nâng cấp khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; Các công trình thuỷ lợi, Y tế, xây dựng nhà ở cho sinh viên được tập trung xây dựng bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ và một số công trình khác được khuyến khích xây dựng theo hình thức BT, khuyến khích chuyển dự án xây dựng bằng nguồn vốn hợp khác (dự án đường Cầu Tháp đi Dục Tú, thị xã Từ Sơn).

- Công tác thẩm định dự án.

Quý I năm 2012, đã thẩm định được 43 dự án nhóm A, B, C và báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

- Công tác đấu thầu.

Quý I đã thẩm định kế hoạch đấu thầu được 40 gói thầu.

- Tình hình triển khai dự án BT trên địa bàn tỉnh:

Tính đến Quý I/2012, các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và đang triển khai đầu tư (09 dự án): tổng vốn đầu tư: 6.294,8 tỷ đồng, diện tích đất dự án đối ứng: 858,4 ha. Dự án đã ký Hợp đồng chính thức (04 dự án): tổng vốn đầu tư: 3617,2 tỷ đồng, diện tích đất đối ứng: 290,6 ha. Dự án đã ký Hợp đồng nguyên tắc, chưa ký chính thức (05 dự án): tổng vốn đầu tư: 2.677,6 tỷ đồng, diện tích đất đối ứng: 567,8 ha. Các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo khả thi, đang thương thảo hợp đồng và chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư (05 dự án), tổng vốn đầu tư: 1.7810,77 tỷ đồng, diện tích đối ứng khảo sát: 153,86ha. Các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, chưa phê duyệt báo cáo khả thi (10 dự án), tổng vốn đầu tư: 6.786,47 tỷ đồng, diện tích đất đối ứng: 973ha. Danh sách các dự án thuộc đã công bố danh mục và đang lựa chọn nhà đầu tư (06 dự án), tổng vốn đầu tư: 1.589 tỷ đồng. Dự án đang thực hiện đề xuất chuyển sang hình thức BT (1 dự án), vốn đầu tư 288,19 tỷ đồng. Dự án đã có chủ trương thực hiện theo hình thức BT công bố năm 2012 (11 dự án), vốn đầu tư: 8.240 tỷ đồng.

3. Lĩnh vực kinh tế đối ngoại.

Quản lý hoạt động đầu tư FDI, ODA, NGO trên địa bàn tỉnh; Tiến hành rà soát, nắm bắt tình hình các doanh nghiệp FDI. Báo cáo đánh giá tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài quý I, phương hướng, mục tiêu và giải pháp trong thời gian tới.

-  Lĩnh vực FDI.

Trong Quý I/2012, UBND tỉnh Bắc Ninh đã cấp GCN đầu tư cho 01 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 14,15 triệu USD. Luỹ kế đến nay: đã có 72 đơn vị FDI được cấp GCNĐT hoạt động ngoài KCN tập trung trên địa bàn tỉnh, trong đó đã cấp GCNĐT cho 55 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 169,64 triệu USD và cấp GCN hoạt động cho 17 chi nhánh, văn phòng đại diện.

- Lĩnh vực ODA, NGO:

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh là cơ quan đầu mối vận động, thu hút, điều phối và quản lý các chương trình, dự án ODA trên địa bàn tỉnh; trong thời gian qua, bên cạnh công tác quản lý các dự án ODA đang triển khai, thực hiện đã đôn đốc các đơn vị thực hiện Báo cáo các dự án ODA quý 4 và cả năm 2011, tổng hợp, tham mưu trình báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh; góp ý thỏa thuận riêng đối với Dự án quản lý nước thải, chất thải rắn tại các thành phố, chương trình Miền Bắc II – Hợp phần chất thải rắn tỉnh Bắc Ninh và điều chỉnh tăng kinh phí dự án quản lý nước thải và chất thải rắn tại các thị xã, Chương trình Miền Bắc II.

Dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt tiếp nhận và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

4. Công tác Đăng ký kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã.

+ Công tác Đăng ký kinh doanh quý I:

Tổ chức thực hiện tốt cơ chế “một cửa liên thông” về cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và con dấu cho doanh nghiệp. Trong quý I/2012 đã cấp 158 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 1.588.654 triệu đồng, gồm: Công ty cổ phần 23 doanh nghiệp, số vốn đăng ký 1.146.849 triệu đồng, công ty TNHH 133 doanh nghiệp, số vốn đăng ký 439.605 triệu đồng, Doanh nghiệp tư nhân 2 doanh nghiệp, số vốn đăng ký 2.200 triệu đồng, cấp Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh và văn phòng đại diện cho 10 đơn vị, cấp bổ sung địa điểm kinh doanh cho 06 doanh nghiệp; cấp đăng ký thay đổi, bổ sung cho 148 doanh nghiệp, 13 chi nhánh và văn phòng đại diện, 02 địa điểm kinh doanh.

Tăng cường công tác quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, phối hợp với cơ quan quản lý thuế và các đơn vị liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các doanh nghiệp bỏ địa điểm kinh doanh hoặc không kinh doanh tại địa điểm đã đăng ký; thực hiện kiểm tra 06 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

+ Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã:

Hướng dẫn chuyên môn cho các cơ quan đăng ký kinh doanh, tổ chức Lớp tập huấn Luật doanh nghiệp. Xây dựng báo cáo kết quả rà soát đầu tư và xin ý kiến chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp và đầu tư trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị công tác ký kết quy chế phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa; chuẩn bị tham luận tại Hội nghị công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tham mưu, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu cũng như phục vụ tốt Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp năm 2012; xây dựng dự thảo Quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong việc hỗ trợ và giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Thực hiện công tác quản lý đầu tư, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp trong nước ngoài Khu công nghiệp thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ tình hình thực hiện dự án đầu tư; tính từ đầu năm đến tháng 03/2012, đã tiếp nhận 19 bộ hồ sơ, trong đó có 07 hồ sơ đề nghị cấp mới GCNĐT, 04 hồ sơ điều chỉnh GCNĐT và 08 hồ sơ đề nghị xác nhận đầu tư. Số hồ sơ đã xử lý: 11 hồ sơ đã lập tờ trình UBND tỉnh trong đó 07 hồ sơ cấp GCNĐT, 04 hồ sơ điều chỉnh GCNĐT và cấp 08 xác nhận đầu tư.

5. Công tác Thanh tra.

  Trong quý III thực hiện kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh, Thanh tra sở đã tham mưu giúp lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; thực hiện nghiêm quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 04/3/2009 của UBND tỉnh về “quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra”.

  Ra quyết định 02 kết luận kiểm tra công tác đấu thầu và thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư tại Sở Y tế và Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Lương Tài; ra kết luận thanh tra điều kiện, trình tự, thủ tục phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Bệnh viện tâm thần tỉnh Bắc Ninh. Làm việc với Công ty TNHH Triệu Địch về tình hình triển khai thực hiện dự án của công ty tại Châu Phong, Quế Võ. Ra kết luận đối với 05 doanh nghiệp trên đại bàn tỉnh theo Quyết định số 262/QĐ-KHĐT ngày 22/12/2011 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc kiểm tra doanh nghiệp; tham gia thanh tra liên ngành thực thanh tra tại huyện Quế Võ. Xây dựng kế hoạch kiểm tra tại 02 phòng, đơn vị thuộc Sở.

6. Công tác Văn phòng.

Tổ chức đón tết Nhâm Thìn 2012; xây dựng Đề án một cửa liên thông hiện đại tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Dự thảo Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu trong thi hành nhiệm vụ.

Tổ chức lấy phiếu quy hoạch cán bộ tham gia vào BCH Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cán bộ lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trình Ban tổ chức Tỉnh uỷ phê duyệt kết quả quy hoạch.

Làm thủ tục tiếp nhận và phân công đối với 02 công chức tuyển dụng và thủ tục tuyển dụng 01 công chức theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh.

Quản lý tài chính, tài sản đảm bảo đúng chế độ quy định của Nhà nước, Cơ quan; thực hiện chế độ chính sách tăng lương và hưởng chế độ trợ cấp khó khăn cho đối tượng theo quy định hiện hành.

Theo dõi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2008 tại Sở; Rà soát, cải cách thủ tục hành chính.

II. Nhiệm vụ chính quý II năm 2012.

- Tiếp tục rà soát, đôn đốc các ngành, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND ngày 03/01/2012 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ trong tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012;

- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Báo cáo rà soát cơ chế hỗ trợ hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới;

- Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh tháng 4, 5, 6 và 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012;

- Rà soát các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh năm 2012; Tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác xây dựng, theo dõi, đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

- Tổ chức thực hiện Đề án một cửa liên thông hiện đại tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và hoàn thiện Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu trong thi hành nhiệm vụ;

- Quy định về một số nội dung tăng cường quản lý đầu tư;

- Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng công tác xây dựng, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

- Báo cáo rà soát triển khai thực hiện, xây dựng quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, tổng hợp nhu cầu xây dựng các quy hoạch của các ngành, lĩnh vực;

- Xây dựng Đề án tăng cường quản lý đầu tư ngoài Khu công nghiệp; Quy chế phối hợp trong quản lý đầu tư của doanh nghiệp ngoài Khu công nghiệp;

- Xây dựng Kế hoạch hoàn thiện cơ sơ dữ liệu về kinh tế, tập thể, tư nhân và các dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp;

- Xây dựng đề án về đội ngũ doanh nhân theo Nghị quyết của Bộ Chính trị; Hướng dẫn thực hiện đầu tư theo mô hình hợp tác Công – Tư;

- Rà soát hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp;

- Xây dựng Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích đầu tư, đặc biệt đối với công nghiệp hỗ trợ (đầu tư FDI);

- Xây dựng Đề án xây dựng "hàng rào kỹ thuật" (điều kiện) để thu hút đầu tư có chọn lọc theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (đầu tư FDI);

- Hoàn thiện Quy định về quản lý đối với nguồn viện trợ phi chính phủ (NGO);

- Bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ (liên quan đến các khoản phí, lệ phí; biên tập Cổng thông tin doanh nghiệp… );

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 14/3/2012 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 14/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI);

- Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính đến năm 2015

- Xây dựng Quy định thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

- Xây dựng Kế hoạch về tăng cường quản lý doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp; kế hoạch hậu kiểm năm 2012; quy trình hậu kiểm doanh nghiệp; Chế độ cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cho các ngành và địa phương; quy trình về xử lý doanh nghiệp không kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký và quá thời gian xin tạm ngừng kinh doanh.

- Xây dựng Cơ chế phối hợp về thông tin với các Sở, ngành có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, đề xuất biện pháp chống thất thoát lãng phí trong xây dựng cơ bản

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do cấp trên giao./.

0 đánh giá cho bài viết này.
Họ và tên:  (*) Email:  (*)
Mã xác nhận:  (*)   F6B97  
   
Bài viết liên quan khác:
Ngày  Tháng  Năm  

Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Ninh

Search Tìm kiếm

Nhập từ khóa tìm kiếm:Video Bắc Ninh Bắc Ninh qua Video

Bắc Ninh qua ảnh Bắc Ninh qua Ảnh

Đền Đô
KCN Tiên Sơn
Làng tranh Đông Hồ
Làng Nghề Đông Kỵ
Trung tâm Thành Phố
Chùa Dâu
Đăng ký kinh doanhHỏi đáp thủ tục hành chínhDoi thoai doanh nghiepBắc Ninh cải thiện môi trường đầu tưDanh sách đơn vị có chức năng hỗ trợ doanh nghiệp

          Số giấy phép:154/GP - TTĐT, cấp ngày 22/8/2011

          Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

          Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Quang Thành – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

         Trụ sở: số 6 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Điện thoại: 0241.3822.569 - Email: skhdt@bacninh.gov.vn