Bắc Ninh Business
Khảo sát

Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh?Xem kết quả
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh?

Tổng số: 4181 phiếu

Du ngoạn miền quê quan họCông báo chính phủ
Lượt truy cập
5,350,470
Sở Kế hoạch và Đầu tư: Báo cáo kết quả công tác quý III năm 2011, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2011

1. Công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Quý III Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện chức năng theo dõi, triển khai thực hiện những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; rà soát các dự án đầu tư XDCB và phương hướng phân bổ lại kế hoạch vốn đầu tư NSNN năm 2011 theo NQ11 của chính phủ; Trước bối cảnh khủng hoảng kinh tế trong nước và thế giới, kinh tế - xã hội quý III của tỉnh đạt nhiều kết quả tốt, cơ bản các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ, nông nghiệp, công nghiệp tăng trưởng cao, tiếp tục thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI, an ninh quốc phòng được củng cố vững chắc, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011; quý III tập trung ưu tiên cho 5 lĩnh vực: Tăng cường đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông, nông nghiệp, nông thôn mới; cải cách hành chính, xử lý môi trường; giải quyết các vấn đề xã hội; rà soát và điều chỉnh qui hoạch cho phù hợp với yêu cầu mới.

Sở đã tham mưu triển khai và báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 54/NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng năm 2020 theo Văn bản số 1329/UBND-KTTH ngày 06/7/2011 của UBND tỉnh; tỉnh Bắc Ninh đã chủ động phối hợp với các Bộ, Ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thành công mục tiêu chung đã đề ra tại Nghị quyết 54, chương trình hành động của Chính phủ, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện văn bản số 308/BKHĐT – TH ngày 11/7/2011, Sở báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ, xuất nhập khẩu và đầu tư 7 tháng năm 2011 gửi Bộ kế hoạch và Đầu tư;

Hoàn chỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2011 trình HĐND tỉnh khóa XVII tại kỳ họp thứ 2; một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện kế hoạch cả năm 2011; Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư; theo dõi đôn đốc việc thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 tại các ngành, huyện, thị xã, và thành phố. Công tác quy hoạch xây dựng về tổng thể không gian kinh tế và đô thị được thực hiện đúng tiến độ, bước khởi đầu để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh theo thông báo số 161/TB-VPCP ngày 14/6/2011 của Văn phòng Chính phủ;

Rà soát các dự án đầu tư XDCB và phương hướng phân bổ lại kế hoạch vốn đầu tư NSNN và vốn TPCP năm 2011 theo NQ11 của chính phủ; tham mưu giúp UBND tỉnh bổ sung danh mục XDCB năm 2011 đối với các công trình Công an tỉnh quản lý, bổ sung 06 dự án vào trong kế hoạch đầu tư XDCB năm 2011 thuộc các lĩnh vực: thoát nước thải, công trình phục vụ nông nghiệp, giao thông, công trình quân sự. Đề xuất với UBND tỉnh phân bổ lại vốn đối ứng cho các dự án sử dụng nguồn vốn ODA năm 2011, có phương án huy động vốn để bổ sung cho các dự án trọng điểm, cấp bách của tỉnh có khả năng hoàn thành trong năm 2011. Phối hợp với Sở Tài chính trình phân bổ, bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thi công của một số công trình quan trọng, cấp bách của tỉnh. Rà soát và đề xuất phương án huy động nguồn thu sử dụng đất để thực hiện dự án đường vào Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ; rà soát các dự án đấu giá sử dụng đất trên địa bàn thị xã Từ Sơn tính đến ngày 01/8/2011 nhằm huy động vốn đầu tư cho các dự án trọng điểm, cấp bách; hoàn chỉnh báo cáo rà soát các dự án đầu tư XDCB và phương hướng phân bổ lại kế hoạch vốn đầu tư NSNN năm 2011 theo NQ11 của chính phủ; quản lý tốt các dự án BT. Rà soát, báo cáo các khoản ứng trước dự toán NSNN 2010, 2011 và vốn TPCP (báo cáo Bộ KHĐT); Báo cáo năng lực tăng thêm đối với các dự án sử dụng vốn TPCP (báo cáo Bộ KHĐT); Báo cáo tình hình thực hiện thu tiền sử dụng đất năm 2011 và dự kiến năm 2012 (báo cáo Bộ KHĐT).

Hoàn thiện quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 – 2020, bước đầu Hội đồng thẩm định của tỉnh đã đồng ý và đánh giá rất cao bản quy hoạch nhân lực tỉnh đến năm 2020; Nắm bắt và báo cáo tình hình thực hiện thu tiền sử dụng đất năm 2011 và dự kiến năm 2012 (báo cáo Bộ KHĐT); Thực hiện Chỉ thị số 26/2007/CT-TTg tổng hợp, báo cáo các chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên - môi trường và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Xây dựng Văn kiện diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Ninh năm 2011.

          2. Công tác thẩm định dự án, đấu thầu, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Thực hiện quản lý đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các ngành, địa phương trấn chỉnh những sai sót để khắc phục kịp thời và tháo gỡ những khó khăn vưỡng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo tiến độ dự án.

- Tình hình triển khai các dự án.

          Theo dõi công tác đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh, xử lý và đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh Chủ đầu tư quản lý và lập dự án đầu tư xây dựng Trạm bơm tưới thí điểm ngoài bãi sông huyện Lương Tài. Giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đảm bảo tiến độ dự án đấu giá quyền sử dụng đất: Dự án đầu tư xây dựng HTKT khu nhà ở K15, khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và khu trụ sở một số cơ quan đơn vị thuộc UBND thành phố Bắc Ninh; Tổng hợp báo cáo kịp thời tình hình XDCB, giám sát đánh giá tổng thể đầu tư và công tác quản lý đấu thầu; Phối hợp với Cục quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công tác điều tra về quản lý đấu thầu cấp phường xã tại thị xã Từ Sơn và huyện Tiên Du;

Trong quý III giá nguyên vật liệu đi vào ổn định hơn, với vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước được giao, nhiều công trình, dự án lớn được bổ sung vốn và thực hiện theo hình thức BT... hoạt động đầu tư trên địa bàn có nhiều thuận lợi, tiến độ thi công được đẩy nhanh. Tổng vốn đầu tư của Nhà nước do địa phương quản lý ước 1.258,4 tỷ đồng, tăng 23,8% so cùng kỳ, trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước 1.157,2 tỷ đồng, đạt 97,5% KH năm, tăng 17,7%.

Tổng hợp trong 9 tháng, hoạt động nâng cấp, cải tạo, làm mới hệ thống đường giao thông nông thôn tiếp tục được đầu tư. Tổng vốn đầu tư 110 tỷ đồng, làm mới 15 km đường nhựa, 65 km đường bê tông xi măng, 12 km đường cấp phối,…

- Công tác thẩm định dự án.

Quý III năm 2011, đã thẩm định được 66 dự án nhóm A, B, C và báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

- Công tác đấu thầu.

Quý III đã thẩm định kế hoạch đấu thầu được 106 gói thầu.

- Tình hình triển khai dự án BT trên địa bàn tỉnh:

Quản lý dự án đầu tư theo hình thức BT trên địa bàn tỉnh, đến nay, tổng số các dự án đang triển khai và dự kiến thực hiện theo hình thức BT gồm 34 dự án. Cụ thể: Các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và đang triển khai đầu tư (08 dự án). Các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo khả thi, đang thương thảo hợp đồng và chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư (03 dự án). Các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, chưa phê duyệt báo cáo khả thi (04 dự án). Các dự án đang đề xuất thực hiện theo hình thức BT (07 dự án). Dự án đang thực hiện đề xuất chuyển sang hình thức BT (01 dự án.) Danh sách các nhà đầu tư đăng ký thực hiện các dự án thuộc Danh mục thu hút vốn đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT của tỉnh (11 dự án).

          3. Lĩnh vực kinh tế đối ngoại.

Quản lý hoạt động đầu tư FDI, ODA, NGO trên địa bàn tỉnh; Tiến hành rà soát, kiểm tra, nắm bắt tình hình các doanh nghiệp FDI, trình UBND tỉnh thu hồi GCN đầu tư và chấm dứt hoạt động dự án đối với các doanh nghiệp xin giải thể, bỏ địa điểm kinh doanh, hoạt động không hiệu quả và không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Báo cáo đánh giá tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phương hướng, mục tiêu và giải pháp trong thời gian tới.

-  Lĩnh vực FDI.

9 tháng đầu năm 2011, đã tham mưu UBND tỉnh cấp GCNĐT cho 12 dự án mới với tổng vốn đầu tư đăng ký 22,63 triệu USD; cấp 08 GCNĐT điều chỉnh liên quan đến bổ sung ngành nghề kinh doanh, mục tiêu quy mô dự án, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; cấp 02 GCN điều chỉnh đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng điều hành và thu hồi 07 GCNĐT của 07 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký: 1,86 triệu USD và 01 giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Trong Quý III,  thực hiện công tác quản lý đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kiểm tra: 11 doanh nghiệp (đã thu hồi GCNĐT của 05 DN và đang lập kết luận kiểm tra của 06 DN còn lại), rà soát hoạt động kinh doanh của 24 doanh nghiệp FDI và đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo theo quy định pháp luật; rà soát, đánh giá tình trạng hoạt động doanh nghiệp, các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch tại Văn bản số 895/KH-ĐKKD ngày 22/9/2011 của Tổ Công tác số 1148. Xác định ưu đãi tại Công ty CP rượu quốc tế, báo cáo bổ sung dự án sân golf đề nghị bổ sung quy hoạch…ưu đãi đầu tư đối với Công ty cổ phần bia và nước giải khát Việt Hà và Công ty CP rượu quốc tế. Tổng hợp báo cáo tình hình đầu tư ra nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh.

- Lĩnh vực ODA, NGO:

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh là cơ quan đầu mối vận động, thu hút, điều phối và quản lý các chương trình, dự án ODA trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, hướng dẫn các Ban quản lý dự án ODA thực hiện dự án theo quy định của Chính phủ. Trong Quý 3, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có thêm 01 dự án ODA đi vào triển khai, thực hiện: Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực ngành Y tế tỉnh Bắc Ninh.

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Ninh có 06 dự án ODA gồm: Dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh sử dụng vốn ODA của Tây Ban Nha; Dự án hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bắc Ninh sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Bắc Ninh sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng tái thiết KfW – CHLB Đức; Dự án xử lý chất thải rắn tỉnh Bắc Ninh sử dụng nguồn vốn ODA của CHLB Đức; Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước đô thị thị trấn Chờ huyện Yên Phong và thị trấn Gia Bình huyện Gia Bình sử dụng vốn ODA của WB; Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực ngành Y tế tỉnh Bắc Ninh sử dụng Viện trợ của Liên minh Châu Âu (EU) và Chính phủ Luxembourg.

Báo cáo tình hình thực hiện các dự án ODA, NGO trên địa bàn tỉnh; tiến độ và kết quả thực hiện các hoạt động nâng cao hiệu quả viện trợ. Thực hiện công tác tham gia ý kiến về: chính sách thuế và bản dự thảo thỏa thuận riêng dự án quản lý nước thải và chất rắn thải tại các thị xã - chương trình Miền Bắc II - Hợp phần chất thải rắn tại Bắc Ninh.

4. Công tác Đăng ký kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã.

+ Công tác Đăng ký kinh doanh quý III:

Tổ chức thực hiện tốt cơ chế “một cửa liên thông” về cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và con dấu cho doanh nghiệp. Trong quý III đã cấp 230 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 1.073.400 triệu đồng, gồm: Công ty cổ phần 44 doanh nghiệp, số vốn đăng ký 321.000 triệu đồng, công ty TNHH 162 doanh nghiệp, số vốn đăng ký 737.500 triệu đồng, Doanh nghiệp tư nhân 5 doanh nghiệp, số vốn đăng ký 14.900 triệu đồng, cấp cho 08 chi nhánh và 11 văn phòng đại diện. Cấp đăng ký thay đổi, bổ sung cho 381 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện. Tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập trong 9 tháng đầu năm là 171 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng vốn 5.647.418 triệu đồng.

Ra quyết định thu hồi, giải thể 23 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tạm ngừng hoạt động đối với 13 doanh nghiệp.

Tăng cường công tác quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, chủ trì phối hợp với cơ quan quản lý thuế và các đơn vị liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các doanh nghiệp bỏ địa điểm kinh doanh hoặc không kinh doanh tại địa điểm đã đăng ký; Thực hiện kế hoạch kiểm tra các dự án, chi nhánh trên địa bàn tỉnh; Xây dựng kế hoạch kiểm tra, hậu kiểm đối với các doanh nghiệp sau khi cấp đăng ký kinh doanh.

Đề xuất với UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng xây dựng phương án chuyển đổi một số công ty TNHH thuộc sở hữu nhà nước (tỉnh Bắc Ninh) sang công ty CP theo Văn bản số 439/TTg ngày 22/3/2011 và Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ngày 04/3/2011 của Thủ tướng.

+ Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã:

Hướng dẫn chuyên môn cho các cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện; đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp công bố thông tin doanh nghiệp và quảng cáo trên công thông tin doanh nghiệp và đầu tư; trực tiếp tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp thuê đất sản xuất tại tỉnh thành lập chi nhánh và hạch toán độc lập bổ sung ngân sách tỉnh hàng năm; Xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2012; Tiếp tục tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp thuê đất sản xuất tại tỉnh thành lập chi nhánh và hạch toán độc lập bổ sung ngân sách tỉnh hàng năm Phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình hoạt động cũng như triển khai các dự án đầu tư. Tổ chức, phố hợp với các ngành liên quan tổng hợp xây dựng kế hoạch phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 – 2015; Công cố, cung cấp miễn phí cuốn sách “Cải cách quy trình và thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai và xây dựng” cho Hội DNNVV tỉnh để phát cho các doanh nghiệp thành viên. Phối hợp tổ chức xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2012; phối hợp với các ngành khảo sát, đề cử 16 doanh nghiệp thương hiệu, nhãn hiệu tiêu biểu trong tỉnh tham gia khảo sát, xếp hạng và công bố TOP 300 “thương hiệu, nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam” trong hội nhập kinh tế quốc tế do người tiêu dùng bình chọn. Chuẩn bị các công tác cần thiết để đáp ứng ngày doanh nhân Việt Nam 13.10.

Tăng cường công tác quản lý đầu tư đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp trong nước ngoài Khu công nghiệp thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ tình hình thực hiện dự án đầu tư;

          Trình UBND tỉnh cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 19 dự án, 02 dự án điều chỉnh, 02 hồ sơ đăng ký đầu tư và đề nghị chấm dứt hiệu lực pháp lý thu hồi GCNĐT cho 02 dự án.

          5. Công tác Thanh tra.

          Trong quý III thực hiện kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh, Thanh tra sở đã tham mưu giúp lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy trình, thủ tục, phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn NSNN và nguồn vốn TPCP năm 2010 của huyện Tiên Du và Yên Phong; Kiểm tra việc thực hiện công tác đấu thầu và thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư tại Ban quản lý các dự án Giáo dục và Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Bắc Ninh.

          Kiểm tra 06 doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư; tham mưu giúp lãnh đạo Sở ra kết luận kiểm tra đối với 13 chi nhánh công ty hoạt động tại Bắc Ninh. .

          Thực hiện công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh, tham gia thành viên đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra theo Kế hoạch của UBND tỉnh; Nghiêm túc thực hiện công tác tiếp dân, phân công Lãnh đạo và Cán bộ thanh tra tiếp công dân thường kỳ theo lịch tiếp công dân năm 2011; Thực hiện việc Báo cáo tình hình theo kết luận số 582/KL-UBND tỉnh; báo cáo tổng kết 5 năm thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện phòng chống tham nhũng; thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh về Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trong các đơn vị thuộc Sở.

          6. Trung tâm thông tin tư vấn và xúc tiến đầu tư.

- Công tác đào tạo: Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp bồi dưỡng “Đánh giá dự án đầu tư”.

- Công tác biên tập và xuất bản Bản tin KTXH tỉnh: Xuất bản 3 số bản tin phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cung cấp thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Công tác tư vấn đầu tư:

+ Tiếp tục tư vấn quản lý dự án: Đã và đang triển khai 11 hạng mục công trình.

+ Tư vấn thiết kế: Đang thực hiện 08 công trình.

+ Lập dự án, hồ sơ xin cấp GCNĐT: 14 hồ sơ.

+ Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn xét thầu, thẩm định kết quả đấu thầu: 52 hợp đồng.

- Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp: 35 doanh nghiệp trong nước, bao gồm thành lập mới và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; 01 doanh nghiệp nước ngoài. Ngoài ra còn hỗ trợ, cung cấp thông tin và tư vấn miễn phí cho nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước trong quá trình thực hiện đầu tư, đăng ký kinh doanh.

                        

0 đánh giá cho bài viết này.
Họ và tên:  (*) Email:  (*)
Mã xác nhận:  (*)   8F0E0  
   
Bài viết liên quan khác:
Ngày  Tháng  Năm  

Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Ninh

Search Tìm kiếm

Nhập từ khóa tìm kiếm:Video Bắc Ninh Bắc Ninh qua Video

Bắc Ninh qua ảnh Bắc Ninh qua Ảnh

Đền Đô
KCN Tiên Sơn
Làng tranh Đông Hồ
Làng Nghề Đông Kỵ
Trung tâm Thành Phố
Chùa Dâu
Đăng ký kinh doanhHỏi đáp thủ tục hành chínhDoi thoai doanh nghiepBắc Ninh cải thiện môi trường đầu tưDanh sách đơn vị có chức năng hỗ trợ doanh nghiệp

          Số giấy phép:154/GP - TTĐT, cấp ngày 22/8/2011

          Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

          Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Quang Thành – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

         Trụ sở: số 6 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Điện thoại: 0241.3822.569 - Email: skhdt@bacninh.gov.vn