Bắc Ninh Business
Khảo sát

Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh?Xem kết quả
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh?

Tổng số: 4183 phiếu

Du ngoạn miền quê quan họCông báo chính phủ
Lượt truy cập
5,364,939
Báo cáo tình hình thực hiện ODA 6 tháng đầu năm 2011, ước thực hiện cả năm 2011 và kế hoạch giải ngân 2012

Thực hiện Văn bản số 3999/BKHĐT-KTĐN ngày 22/6/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và văn bản số 1241/UBND-KTTH ngày 27/6/2011 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện ODA 6 tháng 2011, ước thực hiện cả năm 2011 và kế hoạch giải ngân năm 2012; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh báo cáo tình hình thực hiện các dự án ODA trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau:

I. Tình hình vận động ODA:

1. Tình hình thẩm định và phê duyệt các dự án ODA:

Trong Quý II/2011, tỉnh Bắc Ninh không thẩm định, phê duyệt chương trình/dự án ODA mới.

Trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Ninh có 05 dự án ODA gồm:

- Dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh sử dụng vốn ODA của Tây Ban Nha;

- Dự án hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bắc Ninh sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

- Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Bắc Ninh sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng tái thiết KfW – CHLB Đức;

- Dự án xử lý chất thải rắn tỉnh Bắc Ninh sử dụng nguồn vốn ODA của CHLB Đức;

- Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước đô thị thị trấn Chờ huyện Yên Phong và thị trấn Gia Bình huyện Gia Bình sử dụng vốn ODA của WB.

2. Tình hình vận động nguồn vốn ODA:

2.1. Các dự án được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận, xem xét đưa vào Danh mục dự án thảo luận với nhà tài trợ:

STT

Tên dự án

Tổng vốn đầu tư

dự kiến (triệu USD)

1

Dự án nâng cấp cải tạo tỉnh lộ 276 - huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

19,36

2

Dự án nâng cấp cải tạo tỉnh lộ 283 - huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

4,55

3

Dự án nâng cấp cải tạo tỉnh lộ 284 - huyện Gia Bình và Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

9,90

4

Dự án nâng cấp cải tạo tỉnh lộ 281 - huyện Thuận Thành và Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

11,20

 

 

5

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

28,0

6

Dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Y - Dược tỉnh Bắc Ninh.

8,80

7

Dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Ninh.

9,00

8

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cấp nước sạch Bắc Ninh công suất 15.000m3/ ngày đêm.

2,80

9

Trạm bơm Tri Phương 2  - huyện Tiên Du –tỉnh Bắc Ninh.

19,0

10

Trạm bơm Yên Hậu - huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh.

5,0

11

Cải tạo, nâng cấp sông Ngũ Huyện Khê - thuộc hệ thống thuỷ nông Bắc Đuống.

35,0

2.2. Các dự án đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ của ADB:

- Dự án nâng cấp cải tạo tỉnh lộ 280 (Đông Bình – Lâm Bình); tỉnh lộ 281 (Thứa – Kênh Vàng); tỉnh lộ 282 (Đông Bình - Ngụ); tổng mức đầu tư 3 tuyến đường 444,8 triệu đồng.

3. Đánh giá chung công tác vận động ODA:

Công tác vận động, xúc tiến ODA của tỉnh Bắc Ninh chủ yếu theo kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể, Bắc Ninh đã tiến hành đề xuất, đăng ký dự án theo “Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam” sử dụng vốn của ADB giai đoạn 2011-2015 tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, làm cơ sở để vận động, xúc tiến các dự án ODA, thu hút thêm nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh.

II. Tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA:

1.     Đánh giá chung về tình hình thực hiện các dự án ODA Quý I/2011:

Xếp loại

dự án

Dự án đầu tư

Tổng số dự án

Khá (loại B)

- Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Bắc Ninh;

- Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước đô thị thị trấn Chờ huyện Yên Phong và thị trấn Gia Bình huyện Gia Bình.

02

Trung bình (loại C)

- Dự án xử lý chất thải rắn tỉnh Bắc Ninh;

- Dự án mua sắm TTB y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh;

- Dự án hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bắc Ninh.

03

2. Tiến độ giải ngân:

Tiến độ thực hiện giải ngân các dự án ODA trong 6 tháng năm 2011 Phụ lục đính kèm.

3. Đánh giá:

Tiến độ thực hiện, giải ngân của các dự án còn chậm.

III. Vướng mắc và kiến nghị:

1.     Vướng mắc:

1.1. Đối với Dự án đầu tư hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Bắc Ninh.

Đối với Gói thầu 1:

- Tại một số khu vực, chủ đầu tư chưa bàn giao được mặt bằng thi công cho nhà thầu, do các mặt bằng này nằm trong phạm vi của các dự án khác chưa được triển khai:

TT

Khu vực

Chưa bàn giao/tổng số

1

Khu đất thuộc dự án của Công ty cổ phần Kinh Bắc

Cống hộp đường Kinh Dương Vương (73/618 m)

Cống áp lực từ PS2 đến TXL (1540/2060 m)

Trạm bơm tiêu nước phía Đông (1/1 cái)

2

Công viên hồ điều hòa Văn Miếu (đã chuyển vị trí đến trước Bệnh viện tỉnh)

Cống hộp đường Huyền Quang khoảng 700 m

Trạm bơm tiêu nước phía Tây (1/1 cái)

- Một số tuyến cống phải thay đổi vị trí lắp đặt do các yếu tố khách quan và chủ quan cũng ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, do nền địa chất tại một số vị trí yếu nên phải bổ sung biện pháp thi công.

1.2. Đối với Dự án mua sắm trang thiết bị y tế bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Hiện còn 19 danh mục trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa tỉnh chưa nhận được của nhà thầu với số tiền tương ứng là 604.592,72 Euro. Nguyên nhân: do đơn vị trúng thầu cung cấp dịch vụ và trang thiết bị của dự án: Công ty ICUATROSA Tây Ban Nha đang gặp khó khăn về tài chính do chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

1.3. Đối với Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước đô thị thị trấn Chờ huyện Yên Phong và thị trấn Gia Bình huyện Gia Bình.

Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng của trạm xử lý và tuyến ống nước thô chưa xong để bàn giao cho nhà thầu thi công, tiến độ chậm. Mặt bằng chưa bàn giao được cho nhà thầu sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của dự án (Theo tiến độ của Dự án cấp nước đô thị công tác thi công xây lắp kết thúc vào 31/12/2011).

2. Kiến nghị:

2.1. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hướng dẫn để các dự án hoàn thành theo tiến độ cam kết của Chính phủ và Nhà tài trợ.

2.2. Đề nghị Bộ Y tế có ý kiến quan tâm, tác động với bên tài trợ, và các cơ quan hữu quan của hai nước Việt Nam, Tây Ban Nha tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thực hiện tiếp tục giải ngân và sớm được tiếp nhận 19 danh mục trang thiết bị y tế còn lại của dự án.

2.3. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo trong việc giải phóng mặt bằng các khu vực như đã nêu trong phần vướng mắc, chỉ đạo triển khai thi công các dự án có liên quan.                   

 IV. Kế hoạch năm 2012:

1. Về công tác quản lý, vận động nguồn vốn ODA:

- Tiếp tục công tác quản lý đối với các dự án (05 dự án) đang thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đối với các dự án liên quan đến hạ tầng giao thông của tỉnh do Ngân hàng ADB tài trợ đã được ghi vốn trong năm 2012.

- Tiếp tục vận động và Bổ sung các dự án đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục xem xét, ghi nhận đưa vào Danh mục dự án thảo luận với nhà tài trợ giai đoạn tới:

STT

Tên dự án

Tổng vốn đầu tư

dự kiến (triệu USD)

1

Dự án Trạm bơm Tri Phương 2  - huyện Tiên Du –tỉnh Bắc Ninh.

19,0

2

Dự án Trạm bơm Yên Hậu - huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh.

5,0

3

Dự án cải tạo, nâng cấp sông Ngũ Huyện Khê - thuộc hệ thống thuỷ nông Bắc Đuống.

35,0

2.     Về tiến độ giải ngân thực hiện dự án:

Tiến độ giải ngân dự kiến năm 2012 do các đơn vị thực hiện dự án đề xuất được thể hiện trong Phu luc dinh kem
Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Bắc Ninh./.

0 đánh giá cho bài viết này.
Họ và tên:  (*) Email:  (*)
Mã xác nhận:  (*)   D4CA3  
   
Bài viết liên quan khác:
Ngày  Tháng  Năm  

Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Ninh

Search Tìm kiếm

Nhập từ khóa tìm kiếm:Video Bắc Ninh Bắc Ninh qua Video

Bắc Ninh qua ảnh Bắc Ninh qua Ảnh

Đền Đô
KCN Tiên Sơn
Làng tranh Đông Hồ
Làng Nghề Đông Kỵ
Trung tâm Thành Phố
Chùa Dâu
Đăng ký kinh doanhHỏi đáp thủ tục hành chínhDoi thoai doanh nghiepBắc Ninh cải thiện môi trường đầu tưDanh sách đơn vị có chức năng hỗ trợ doanh nghiệp

          Số giấy phép:154/GP - TTĐT, cấp ngày 22/8/2011

          Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

          Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Quang Thành – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

         Trụ sở: số 6 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Điện thoại: 0241.3822.569 - Email: skhdt@bacninh.gov.vn